Disclaimer

Algemeen

Bureau Bewustzijn (KvK 53756908) hierna te noemen ‘Bureau Bewustzijn’ verleent hierbij toegang tot de website www.bureaubewustzijn.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Bureau Bewustzijn’ en derden zijn aangeleverd. ‘Bureau Bewustzijn’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend.
De resultaten van de diensten van ‘Bureau Bewustzijn’ zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen krijg je uit een training- of coachtraject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. Het is jouw taak om doelen te stellen en mijn taak om jou te helpen deze te realiseren.

Een coachsessie, training of workshop zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Een coachsessie, training of workshop sluit geen ander middel uit. Indien je wilt stoppen met medicijnen of interventie van een andere discipline dan is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. ‘Bureau Bewustzijn’ neemt geen verantwoordelijkheid over van therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Ik doe geen uitspraken over behandelingen, medicaties of interventies van andere disciplines: dat wil zeggen dat ‘Bureau Bewustzijn’ niet de intentie heeft om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.
‘Bureau Bewustzijn’ stelt geen diagnoses, dit is voorbehouden aan de behandelend arts of specialist. Jij blijft zelf ten alle tijden verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor wat je met de coachsessie, training of workshop doet.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Bureau Bewustzijn’ informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Bureau Bewustzijn’.

Een digitale versie is hier te downloaden.